komunis

March 5, 2019

Agus Salim Ingin Orang Komunis Keluar

Dalam hal pertentangan dengan golongan komunis, Tjokroaminoto lebih mementingkan persoalan persatuan dari perhimpunan Sarekat Islam serta persoalan kedudukan sebagai pemimpin. Ia kelihatannya kurang memperhatikan persoalan-persoalan prinsipil, […]
May 30, 2017

Islam dan Komunisme di Nusantara

Di Hindia Belanda, Marxisme diperkenalkan oleh H.J.F.M Sneevliet melalui ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeneging) tahun 1914. Usai gagal menjalin kerja sama dengan Insulinde, Sneevliet mendekati Semaun. […]